Beskärning

Beskärning och vård av fruktträd                                        


Vi beskär och vårdar dina träd!

Gröna Hjälpen genomför certifierad beskärning.

Sedan 16 år är vi trädvårdare för framförallt fruktträd.

Vi stympar inte träden utan beskär efter dina önskemål OCH trädens egen läkeförmåga.


När du har tagit kontakt med oss besöker vi dig och du får en uppskattning av kostnaden och information om hur vi tänker och arbetar med dina träd. Den tjänsten är gratis. Sedan bestämmer du om du vill anlita oss.


Pris: 500 kr/timmen (inkl. moms), kostnader för resa tillkommer. Man kan få RUT-avdrag för beskärning.


Företag och bostadsrättsföreningar ber vi att ta kontakt med oss för offert.


Gröna Hjälpen i Vätterbygden

Mykinge 1,  56192 Huskvarna

F-skatt och försäkringar

0705-410 112